GRANIT - Stenhoggernes historie i grenselandet

GRANIT - Stenhoggernes historie i grenselandet

Våren 2003 ger vi ut GRANIT - Stenhoggernes historie i grenselandet. Författare är Rolf Danielsson, tidigare bitr. museichef på Bohusläns museum, och Svein Norheim, Halden historiske Samlinger. 

Båda skribenterna är väl förtrogna med stenindustrins och stenhuggarnas historia och villkor vid brotten kring Idefjorden. Ett rikt bildmaterial från äldre tid har ställts till förfogande av framför allt Halden historiske Samlinger, Bohusläns museum och strömstadsfotografen Uno Karlsson. För nytagna färgbilder från dagens stenindustri i Haldenområdet och norra Bohuslän svarar fotograf Stein Johnsen, Halden Arbeiderblad.

Inb. 208 sid. 
130 svartvita fotografier 
30 färgbilder Pris: 295:- + porto.
Museiföreningens medlemmar 265:-

  • 46BAKKE1
  • 46BAKKEB
  • GranitUTSIKT
  • Jetpollare

 "Med vår bok vill vi ge en bred skildring av en näring som sysselsatt ett mycket stort antal av de invånare som levt och verkat i gränsområdet Østfold-norra Bohuslän. Vi har även strävat efter att lyfta fram de människor som burit upp näringen och hur man trots stora umbäranden lyckats skapa sig en framtid här. Vi hoppas att boken skall öka kunskapen om och förståelsen för de människor och den näring som verkat under lång tid i vårt område. Stenindustrien har tvingats omforma sig efter olika tiders krav och efterfrågan. Idag finns åter ett stort intresse för ett material som har lång livslängd och som står emot ett allt hårdare klimat. Gränsregionens stenföretagare och anställda står beredda att möta dessa krav i nutid och framtid. Stenhoggernes historie i Østfold og Bohuslän er en omfattende historie som griper inn i alle sider ved samfunnet - fra storøkonomi til den personlige økonomien, fra organisering og fusjoner av firmaer til stenhoggernes fagorganisasjoner, helse-, miljø- og boforhold, oppvekst og fritid, religion og politikk. Denne boken vil ikke gi alle svar omkring stenhoggernes og sten-industriens historie, men den er ett langt skritt på veien til en dypere forståelse av og kunnskap om en viktig del av vår felles grensehistorie."

Rolf Danielsson och Svein Norheim

Strömstads historia

Strömstads museums arkiv och samlingar är en rik skatt av historia av olika slag. Allt från gamla fiskeredskap och bruksföremål till keramik från Syco, böcker, tidningar och foton finns hos oss. 

Besök oss

Välkommen till oss på Södra Hamngatan. Strömstads Museum ligger intill Strömsån i det gamla kvarnmagasinet som uppfördes på 1880-talet. Vi har öppet året runt.

Adress

Strömstads Museum
Södra Hamngatan 26
452 32 Strömstad
Telefon 0526-102 75

Personuppgiftspolicy