Strömstad är Sveriges västligaste stad. Under 1700-talets början var Strömstad högkvarter för Karl XII. Fiskenäringen, konservindustri och turistnäring har varit viktiga för kommunen, precis som gränshandeln.

De första kända invandrarna till Bohuslän kom någon gång 5 500–4 000 år före vår tideräkning och bosatte sig vid Lihult intill sjön Lången i den östra delen av Strömstads kommun. Lihultskulturen är känd för sina stenyxor av grönsten som tillverkades med en typisk form. Lihultarna importerade grönsten, vilken förädlades för export i regionen.

Strömstad har fornlämningar och kulturmiljöer från äldre stenåldern och framåt. Här finns megalitgravar, domarringar, rösen och hällristningar. En av de förnämsta kulturmiljöerna i landet är området vid Blomsholm med sin magnifika skeppssättning, domarring, högar och gravfält.

Stadsrättigheterna stadfästes formellt av Karl XI den 15 april 1676. Den första stadsplanen "avrijtat anno 1695" av Johan Kempenschiöld omfattar några tomter efter åns södra sida och vid stranden. Stadens dåtida grundstruktur med kyrka och torg överensstämmer med dagens. På grund av sitt läge nära gränsen till Norge har Strömstad berörts av konflikter mellan de nordiska länderna.

Under kriget mot Norge 1716-18 var Strömstad högkvarter för Karl XII. I Strömstad bodde Karl XII hos borgmästare Ivar Olofsson Kamp, vars hus låg ungefär där polishuset i dag har sin bakgård. De sista resterna av Kamps hus bortschaktades 1991. År 1717 utsattes Strömstad för två anfall av en dansk flottstyrka under Tordenskjold. Trupper landsattes 8 juli, men möttes av 1800 svenskar under generalmajor Johan Giertta och kastades tillbaka. Den 3 augusti slogs ett nytt anfall tillbaka. Ett monument på Laholmen minner om de hårda striderna.Under april-oktober 1718 styrdes riket från borgmästare Kamps hus, då planlades också den ödesdigra attacken mot Fredrikstens fästning, som slutade med kungens död 30 november 1718.

Strömstad blev i slutet av 1700-talet känd som bad- och kurort. Lejonkällan utanför Surbrunn hade redan 1782 gott rykte som hälsokälla och nyttjades flitigt av brunnsgäster under hela 1800-talet. Vid Bojarkilen fanns sedan 1786 Sveriges första varmbadhus. Under 1800-talet byggdes två nya varmbadhus ungefär där dagens badhus finns. Dåvarande kronprins Oscars (senare Oscar I) upprepade besök bidrog till att Strömstad blev en av landets mest populära badorter.

Under 1900-talet fick handel och vissa tjänster allt större betydelse, liksom bland annat fiskerinäringen som konservindustri samt mekaniska verkstäder. Turist- och servicenäringen har jämte den omfattande gränshandeln förblivit de viktigaste näringarna i kommunen.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Besök oss

Välkommen till oss på Södra Hamngatan. Strömstads Museum ligger intill Strömsån i det gamla kvarnmagasinet som uppfördes på 1880-talet. Vi har öppet året runt.

Föredrag

Vi har flera permanenta utställningar hos oss. Vi visar vår samling av keramik från Syco. En stor samling bruks- och fiskeföremål finns också att se. Kontakta oss om du vill ha en guidad visning.

Strömstads historia

Strömstads museums arkiv och samlingar är en rik skatt av historia av olika slag. Allt från gamla fiskeredskap och bruksföremål till keramik från Syco, böcker, tidningar och foton finns hos oss. 

Guideuppdrag

Vi hjälper gärna till i den mån vi kan med föredrag av olika slag. För guideuppdrag av exempelvis Stadshuset eller Strömstads centrum hänvisar vi till Infocenter för vidare information.